Energie dřevin z ezoterického pohledu - Interiérové dveře a zárubně SAPELI - Ostrava
Po-Pá 8:30-16:00     Mapa Zengrova 36, Ostrava-Vítkovice     Sluchatko 596 614 334
�esk� v�robek
Facebook
Detaily prodlou�en� z�ruky na dve�e a z�rubn� SAPELI - Ostrava
AKCE        NOVINKY
Vzorkov� prodejna interi�rov�ch dve�� a z�rubn� SAPELI Ostrava - POLARIS - Ostrava

 
Interiérové dveře a zárubně Sapeli - Ostrava


Energie dřevin z ezoterického pohledu
Bříza

 • Je vynikající především pro lidi, kteří trpí na melancholické nálady.
 • Dává jim naději.
 • Umí navodit dobrou náladu.
 • V člověku rozvíjí vnitřní sílu pro řešení problémù všeho druhu.
 • Posiluje cítění a smysl pro společnost a rodinu.

Buk

 • Proti bolestem hlavy, migrénám.
 • Podporuje soustředění člověka.
 • Vhodný pro lidi intenzívně duševně pracující.
 • Pomáhá načerpat dobrou náladu, elán.
 • Přispívá k léčbě krevního tlaku ( především tím, že ho normalizuje ).
 • Uvolòuje stres, a v případě že jste dominantním člověkem, bude vás harmonizovat k toleranci k ostatním lidem a pomùže vám najít kompromis.
 • Jeho energie je velmi vhodná proti netoleranci vùči druhým lidem. Také pro lidi kritické, kteří rádi odsuzují druhé, jsou malicherní, a nedokážou odpouštět druhým, ani sami sobě.
 • Má silný účinek i proti šamanským kouzlùm. (Staří Slované byli přesvědčeni, že v místech kde rostou buky, nemohou člověku ublížit žádná kouzla a čáry. Také staří řekové přiváděli k bukùm „jalová“ zvířata a neplodné ženy. To svědčí o jeho velké síle.)

Borovice

 • Dodává vitalitu
 • Posiluje zvláště prùdušky a plíce. Při astmatických potížích, kašli nebo bronchitidě.
 • Je vhodná i pro kuřáky z preventivního hlediska.
 • Pomáhá s žaludečními vředy podmíněné stresem.
 • Též velmi vhodná pro rýmu.
 • Napomáhá člověku k opatrnosti.
 • Pozor! Dlouhodobá práce s její energií ( několik měsícù ), mùže vést k přílišné opatrnosti.
 • Na druhou stranu napomáhá pečlivosti a pilnosti, což je velmi vhodné u roztěkaných dětí.
 • Celkově uklidòuje nervy člověka, a přináší nám poměrně rychle vyladění naší vnitřní rovnováhy.

(Z pryskyřice borovic pochází jantar, nazývaný též sluneční kámen, zkamenělé slzy borovice či zlato severu. Ve starém římě měla ozdoba z jantaru cenu otroka. Nejčistší vzduch mùžeme dýchat v borovém lese. V městském prostředí vzduch obsahuje více než 30 000 bakterií v krychlovém metru. Borový les mívá obsah 200 - 300 bakterií ve stejném objemu. Takový vzduch mùžeme v tomto srovnání považovat za sterilní. Zasluhují se o to éterické oleje a pryskyřice v borovém jehličí.)

Dub

 • předává zdraví a sílu jako zdroj životní energie. Jeho energie je tak silná, že se nedá pokořit, pouze ji používat.
 • Je vhodný pro ty, kteří pracují na hranici svých sil a neumí odpočívat, těžce tělesně či duševně pracují, jsou udření, zničení, nebo pracují z pocitu povinnosti.
 • Dodává nám sílu a harmonii po delší nemoci
 • Povzbuzuje náš krevní oběh.
 • Pomáhá ovládat lépe své soustředění.
 • Energii nám vlévá přímo do našeho myšlení.
 • Posiluje rozhodnost
 • Poskytuje ochranu malým a slabým lidem.
 • Pomùže Vám stát se sám sebou.
 • Rozvíjí odvahu
 • Mùže pomoci s řešením vašich problémù.
 • Poskytuje oporu, když my sami jsme oporou pro druhé.

(Odpradávna jsou duby stromy, které jsou považované za posvátné. Slované i Keltové duby uctívali. )

Jabloò

 • Pomáhá při pocitech nečistoty a hanby.
 • Stimuluje harmonii a vnitřní očištění.
 • Podporuje plodnost
 • Dlouhověkost
 • Posiluje nervovou soustavu a srdce.
 • Rozvíjí dlouhotrvající vnitřní mládí a blaženost člověka.
 • Jabloò obsahuje silný ženský princip.
 • Rozvíjí jemnost a cit ženy.
 • Má unikátní schopnost pomáhat trpícím.
 • Kdo se bojí smrti, tomu jabloò vrátí životní odvahu.
 • Je vhodná pro ty, kdo se cítí utlačovaní, neumí se bránit nebo snášejí ponižování

(Je posvátným stromem. Symbolem spojení člověka s přírodou, mezi životem a smrtí, mezi tímto a duchovním světem. Jablko je také symbolem královské moci, vzpomeòme na české královské korunovační klenoty – královské jablko, žezlo a Svatováclavskou korunu. Ale jablko nebylo jen v českých královských insigniích.)

Javor

 • Harmonizuje a dokáže duchovně naladit.
 • Posiluje otevřenost a poctivost, pomùže s hledáním věčných pravd, duchovna a víry.
 • Tiší emoce a tím pùsobí na dlouhověkost.
 • Reguluje nervozitu, zklidòuje roztěkané děti.
 • Umí řešit nespavost a dokáže mírnit horečky.

Jasan

 • Posiluje rozhodnost a sílu vùle.
 • Silně aktivuje podvědomí člověka.
 • Pomáhá při rozhodování.
 • Mírní deprese a smutek.
 • Rozvíjí v člověku ctižádostivost, ale pozor ! Nadměrné čerpání této energie mùže vést až k chorobné ctižádostivosti !! Takže opatrně.
 • Rozvíjí připravenost, a lépe pomáhá chápat souvislosti života.
 • Rozptyluje obavy.
 • Pomùže lépe poznat své životní cíle.
 • Má velkou moc nad vodou, a tudíž velmi dobře pùsobí na orgány, které pracují s tekutinou, jako např. ledviny, močový měchýř, žaludek

(Staří Germáni byli přesvědčeni, že první muž byl z jasanu a žena s olše. Tento strom uctívali jako něco nadpřirozeného. Vyráběli se z něho luky, šípy i oštěpy. Jasan také poskytoval Druidùm dřevo na své kouzelné hole.)

Ořešák

 • Posílí sílu podvědomí.
 • Je vhodný pro ty, kteří se snaží prohloubit nebo se naučit meditace.
 • Pomùže ženám v přechodovém období a při přecitlivělosti.
 • Umí harmonizovat energie k tomu, aby se vám vrátila plodnost v případech, kdy se nedaří otěhotnět.
 • Dodává sílu na nové začátky, životní změny a připraví vás na nově vznikající situace.
 • Léčí mysl.
 • Díky jeho energii pùjdete do věcí naplno a s velkou trpělivostí. Budete objektivní a osvobozeným pohledem na věc.

Olše

 • Energie olše potěší především adepty jógy a meditace.
 • Prohlubuje vhled do nitra a dokáže podpořit člověka na jeho cestě.
 • Je stromem mystikù a mágù, protože posiluje duševní moc člověka.
 • Otevírá mystické síly, které jsou skryté v každém člověku.
 • ochranou moc před hádkami a spory.
 • Pomùže obnovit ztracenou sílu.
 • Významně vám pomùže pochopit sama sebe.

(Olši se dříve říkalo „strom mrtvých“. Kdo se s ní přátelil, mohl navazovat kontakty se záhrobím. Ten kdo si z olše udělá píšťalku, mùže přivolávat vítr.)

Švestka

 • Má v sobě mnoho „sladké“ energie.
 • Pomùže vám vyléčit partnerské vztahy.
 • Ochrání vaše srdce, a celkově vás posilní.
 • Po čerpání švestkové energie vám bude dobře, třeba jako po „tabulce čokolády“.

Smrk

 • Unikátní tím, že je univerzální. Mùžeme ho využívat vždy, když si nepamatujete účinky jiných stromù.
 • Pomùže vám při fyzických, psychických i duševních potížích.
 • Dá nám pocit síly a pevnosti
 • Má k nám otevřenou náruč, tak jako naše matka. Obejme vás, pohladí, uchlácholí a povzbudí.
 • Upevòuje naše nervy, pomùže nám při revmatismu a bolestech zad.
 • říká se mu také „strom života“, protože bdí nad každým zrozením lidské bytosti.
 • ochrannou moc, a dodnes se ještě vysazuje tam, kde chcete chránit rodinu a dùm před zlem, nepřízni osudu a nemocemi. ( vánoční stromek )
 • Strom života a mateřství.

Třešeò

 • Probouzí a harmonizuje sexuálních energií v těle.
 • Posiluje sexuální činnost, má vliv na potenci. (Především v době květu)
 • Omlazuje tělo i obličej ( platí pro muže i ženy ) !!
 • Kultivuje ženské sexuální vnímání, a ženskou energii.
 • Rozvíjí v ženách ženský princip a zjemòuje povahu
 • Napomáhá odstraòovat sexuální blokády v mysli člověka.
 • Snižuje únavu, mobilizuje odvahu, odbourává zemdlelost.

Naše služby

 • Poradenství a zapůjčení vzorků ZDARMA
 • Cenová nabídka ZDARMA
 • Zaměřujeme stavby či domácnosti
 • Atypická výroba nad rámec běžných stadardů
 • Profesionální montáž a servis

Kontakty

Dve�e SAPELIPo-Pá od 8:30 - 16:00
MapaZengrova 36, Ostrava-Vítkovice 703 00
Telefon777 821 000, 596 614 334
Emailinfo(@)polaris-centrum.czStudio POLARIS - vzorkov� prodejna SAPELI
2018 o PiDi Soft |  Mapa stránek