Přednosti oken a dveří TWW - Interiérové dveře a zárubně SAPELI - Ostrava
Po-Pá 8:30-16:00     Mapa Zengrova 36, Ostrava-Vítkovice     Sluchatko 596 614 334
�esk� v�robek
Facebook
Detaily prodlou�en� z�ruky na dve�e a z�rubn� SAPELI - Ostrava
AKCE        NOVINKY
Vzorkov� prodejna interi�rov�ch dve�� a z�rubn� SAPELI Ostrava - POLARIS - Ostrava

 
Interiérové dveře a zárubně Sapeli - Ostrava


Přednosti oken a dveří TWWZelená úsporám

Zelená úsporám
Výrobky firmy TWW splòují požadavky norem dotací zelená úsporám.

Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti
Tzv. teplý okraj - náhrada hliníkového za nerezový nebo sklolaminátový materiál s hodnotou prostupu tepla u dvojskla U=1,1 W/m²K, u trojskel U=0,6 W/m²K. Podstatným přínosem je zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla okna a snížení možnosti kondenzace vody na skle z interiéru.

Velká úspora tepla
S našimi novými okny a dveřmi ušetříte 40-75% nákladù na teplo.

Dlouholetá spolehlivost dřeva
Při správné údržbě je životnost minimálně jednogenerační.Povrchová úprava výrobkù TWW

  • První stupeò: Pro základní ošetření povrchu se používá hloubková impregnace GORI 356. Jedná se o bezbarvou impregnaci, která proniká do hloubky 1mm v ploše a 10mm z čela. Zajišťuje izolaci proti vodě, zabraòuje tvorbě plísní, vzniku hniloby a chrání dřevo proti napadením škùdci a bakteriemi.
  • Druhým stupeò: Základování. Provádí se produktem GORI 411 . Jedná se o barevný egalizovaný základ. Znamená to, že barva obsahuje zvýšené množství pigmentù, což zajišťuje rovnoměrné zabarvení okenních dílù a zamezuje tvorbě flekù. Produkt GORI 411 také obsahuje látky ochraòující dřevo proti hnilobě, plísním, bakteriím a škùdcùm.
  • Třetí stupeò: Je konečný lak GORI 897. Jedná se o lak s příměsí až 25% polyuretanu. Kvalitu povrchové úpravy garantuje vysokotlaká technologie nástřiku a klimatizovaná lakovna. Tento lak nové generace má schopnost pružně reagovat na drobné změny objemu dřeva vlivem vlhkosti. Lépe odolává mechanickému poškození povrchu a výrazně snižuje možnost poškození povrchu při neodborné manipulaci. Dlouhou životnost barvy je možno ještě prodloužit námi dodávaným renovačním prostředkem. Obnova nátěru je jednoduchá. Zajistíme i dodávku barev nebo přímo provedeme renovaci.

Nízký koeficient tepelné roztažnosti

Okenní rám se slunečním zářením zahřívá na vysoké teploty a dochází k roztažení rámu okna, což mùže zpùsobit netěsnosti. Mezi okenními materiály má dřevo nejnižší koeficient tepelné roztažnosti.

Více se dočtete v tomto článku.

Hluková izolace
Snížení hluku z ulice. Dodáváme okna s hlukovou izolací od 32 do 42 decibel.

Kování MACO MULTI TREND
Nová převodovka s pojistkou blokuje zároveò otevření a vyklopení křídla. Největší předností je, že při zavírání okna vždy křídlo přizvedne tak, aby nedocházelo k poškození spodního profilu. Zvyšuje komfort ovládání.
Větší bezpečnost
Bezpečnostní klika má patentový blokovací mechanismus, znemožòuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku.

Snadná údržba
Pravidelné nátěry nejsou nutné díky velmi vysoké kvalitě povrchové úpravy. Impregnaci doplòují
kvalitní laky nebo barvy ve 24 odstínech nebo dle vzorníku RAL. Samo očišťující schopnost pomocí
deště. Na rozdíl od oken plastových, které díky svým elektrostatickým vlastnostem na sebe vážou
nečistoty z ovzduší a musí se častěji omývat.

Bezproblémové opravy
Na rozdíl od jiných materiálù jsou opravy dřevěných oken prováděny bezproblémově,
často i svépomocí. Dřevo je snadno opravitelné tmely a laky.
Profesionální výroba Evropské kvality
Záruka vysoké kvality. Vlastníme certifikát čSN EN ISO 9001:2001.
Naše služby

  • Poradenství a zapůjčení vzorků ZDARMA
  • Cenová nabídka ZDARMA
  • Zaměřujeme stavby či domácnosti
  • Atypická výroba nad rámec běžných stadardů
  • Profesionální montáž a servis

Kontakty

Dve�e SAPELIPo-Pá od 8:30 - 16:00
MapaZengrova 36, Ostrava-Vítkovice 703 00
Telefon777 821 000, 596 614 334
Emailinfo(@)polaris-centrum.czStudio POLARIS - vzorkov� prodejna SAPELI
2018 o PiDi Soft |  Mapa stránek